Skip to main content
This species is accepted, and its native range is Russia.

Native to:

Altay, Buryatiya, Chita, Irkutsk, Kamchatka, Krasnoyarsk, North European Russi, Tuva, West Siberia, Yakutskiya

Ranunculus pohleanus Tzvelev appears in other Kew resources:

First published in Byull. Moskovsk. Obshch. Isp. Prir., Otd. Biol. 99(5): 75 (1994)

Accepted by

  • Probatova, N.S. & al. (2006). Flora Rossiiskogo Dal'nego Vostoka. Dopolneniya i izmeneniya k izdaniyu Sosudistye rasteniya sovetskogo Dal'nego Vostoka t. 1-8 (1985-1996): 1-454. Russian academy of sciences Far Eastern branch.

Literature

Kew Backbone Distributions

  • Malyschev, L.I. & Peschkova, G.A. (eds.) (2003). Flora of Siberia 6: 1-301. Scientific Publishers, Inc., Enfield, Plymouth.

Kew Backbone Distributions
The International Plant Names Index and World Checklist of Selected Plant Families 2021. Published on the Internet at http://www.ipni.org and http://apps.kew.org/wcsp/
© Copyright 2017 World Checklist of Selected Plant Families. http://creativecommons.org/licenses/by/3.0

Kew Names and Taxonomic Backbone
The International Plant Names Index and World Checklist of Selected Plant Families 2021. Published on the Internet at http://www.ipni.org and http://apps.kew.org/wcsp/
© Copyright 2017 International Plant Names Index and World Checklist of Selected Plant Families. http://creativecommons.org/licenses/by/3.0